Corona &
Gelders Genootschap

Impact op organisatie

Digitale dienstverlening

Online lezingen over
historische interieurs

Corona &

Gelders Genootschap

 Impact op organisatie

Wat een groot verschil tussen het jubileumjaar 2019 en het jaar 2020. Het jubileumjaar  was een jaar gevuld met excursies, feestelijke  bijeenkomsten, en interessante gesprekken over het verleden, heden en toekomst van het Gelders Genootschap.  Het Gelders Genootschap stond in nauw contact met al haar leden en relaties. Er was een sfeer van onderlinge verbondenheid met gesprekken  over het gemeenschappelijk doel. Het jaar sloot in november af met de feestelijke verjaardag in het Openluchtmuseum met zoveel vrolijke gasten.

 

Het Gelders Genootschap had aan het begin van 2020 veel plannen om op dezelfde voet door te gaan. Immers, voor het  ‘koesteren en ontwikkelen van de schoonheid van stad en land’ moet je vooral in gesprek met elkaar.

 

Maar op 16 maart 2020 begon een nieuwe, onbekende, werkelijkheid. Het kantoor sloot de deuren en alle afspraken werden afgezegd of veranderd in online overleg of bijeenkomsten. Het Gelders Genootschap was hierop niet voorbereid en in de eerste weken is hard gewerkt aan het op orde brengen van de ICT en de thuiswerkplekken. Dit gold natuurlijk ook voor de medewerkers bij de gemeenten.  Met een grote betrokkenheid en flexibiliteit van alle partners en medewerkers draaide het online overleg binnen enkele weken op volle toeren.

 

Iedereen moest wennen aan de nieuwe situatie. Er is verschil tussen online en fysiek overleg en hoe je dat op een goede manier doet, moet je leren. Het lijkt efficiënt, maar in de praktijk bleek dat in het begin helemaal niet zo te zijn. Het elkaar ‘verstaan’ en een goed gesprek in een fysieke bijeenkomst gaat bijna als vanzelf; online heb je meer voorbereiding en woorden nodig. De onderlinge mailwisselingen vertienvoudigde. In 2020 is veel ervaring opgedaan en nu gaat het prima.

 

Er waren in 2020 ook zorgen en onzekerheden. Zorgen over de gezondheid van de medewerkers en hun naasten. Er zijn medewerkers en partners ziek geworden. Door het virus, van milde klachten tot ernstige, of door de druk van het combineren van  thuislesgeven aan jonge kinderen en het werk.

En ook het thuiswerken heeft klachten gegeven. Het Gelders Genootschap heeft gefaciliteerd in een gezonde thuiswerkplek. Zowel in de juiste middelen als in het op tijd nemen van pauzes en voldoende beweging.

 

De medewerkers misten het spontane onderlinge contact en het bezoeken van gemeenten en locaties. Dit is zo goed als mogelijk opgevangen door het organiseren van wekelijkse online vrijdagmiddagborrels, online werkoverleg met kleine groepen en om de vier weken een online bureauoverleg.

 

Toen in de zomer 2020 de corona maatregelen werden teruggeschroefd was de behoefte groot om elkaar weer te ontmoeten en op locatie te overleggen. Wel coronaproof natuurlijk. Er zijn creatieve oplossingen bedacht; overleg in leegstaande schuren , buiten op het gras of al wandelend op anderhalve meter afstand.  Het blijkt dat online overleg, hoe efficiënt ook, het verliest van een fysieke ontmoeting op locatie.

 

In maart 2020 dacht iedereen dat de lockdown enkele weken zou duren, maar na de tweede lockdown in oktober was duidelijk dat het einde van de ‘online dienstverlening’ nog lang niet in zicht was.

Corona &

Gelders Genootschap

Digitale dienstverlening

Noodgedwongen is het Gelders Genootschap in 2020 overgegaan op ‘online dienstverlening’, maar dat heeft ook heel mooie dingen opgeleverd! Vaardigheden en ontwikkelingen die na Corona blijvend zijn in te zetten.

 

Met de opgedane handigheid in online vergaderen kan dit in de toekomst  gericht worden gebruikt. Het scheelt reizen en er zijn meer mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan als mensen zich op verschillende locaties  bevinden. Dat is een aanvulling op de communicatie.

 

In de bouwplanadvisering is in de toekomst efficiënter werken mogelijk door een combinatie te maken tussen online en fysiek overleg.

 

Gelders Genootschap heeft grote sprongen gemaakt in het gebruik van filmpjes en online Webinars.

Zo zijn er in het kader van de Erfgoed Alliantie een hele reeks lezingen georganiseerd waarin kennis wordt gedeeld over de historische interieurs. We waren blij met een steeds weer groeiend aantal deelnemers en gaan dit in de toekomst professionaliseren en uitbreiden. Het is een heel  goede manier om onze kennis met veel  mensen te delen.

 

Al met al was 2020 een druk en vol jaar met grote opgaven, nieuwe ontwikkelingen en interessante projecten.

 

Corona &

Gelders Genootschap

Online lezingen over historische interieurs

Een mooi voorbeeld van “het nieuwe werken” in coronatijd zijn de online lezingen over historische interieurs, georganiseerd door de Gelderse Erfgoed Alliantie, de opvolger van het in 2002 opgerichte Samenwerkingsverband Cultuurhistorie waarvan het Gelders Genootschap uitvoerder is.

De provincie Gelderland heeft de Gelderse Erfgoed Alliantie opdracht gegeven om te onderzoeken hoe kennisdeling over historische interieurs met eigenaren, ambtenaren en specialisten kan worden vergroot en gedeeld. Het onderzoeksproject in de Oost Achterhoek heeft namelijk laten zien dat interieurs niet alleen zorgen voor een onderlinge verbinding tussen eigenaren van interieurs, maar ook dat het de kans biedt voor gemeenten om op informele wijze met eigenaren in contact te komen, zonder dat hier een vergunningsprocedure aan ten grondslag ligt. Daarnaast blijkt uit gesprekken dat er grote behoefte is aan informatie, over welke partijen (specialisten) eigenaren kunnen betrekken bij de restauratie van hun pand.

 

Om deze verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen ontwikkelt de Gelderse Erfgoed Alliantie workshops over historische interieurs speciaal voor Gelderse gemeenten. Gedurende een aantal dagdelen zullen eigenaren van een historisch interieur worden ondergedompeld in informatie over een aantal materialen en afwerkingen zoals stucwerk, tegels, glas, houtafwerkingen en schilderingen. Eigenaren krijgen een introductie op het materiaal en gaan daarna zelf aan de slag. Op deze manier leren ze onderdelen van hun interieur op een praktische manier kennen. Niet alleen door ernaar te kijken (dat doen ze immers al dagelijks), maar door er zelf mee aan de slag te gaan. We gaan bijvoorbeeld leren een hout- of marmerimitatie aan te brengen en krijgen demonstraties over hoe tegels worden gemaakt.

 

In eerste instantie was het de bedoeling om de workshops in 2020 en 2021 te laten plaatsvinden. Helaas gooide corona roet in het eten. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een andere manier om toch contact te kunnen leggen met bovengenoemde doelgroepen. De Gelderse Erfgoed Alliantie is daarom begonnen met het organiseren van online lezingen over diverse thema’s die te maken hebben met het historische interieur. In het najaar van 2020 zijn we van start gegaan met een reeks van drie lezingen over de ontwikkeling van het Gelderse interieur van ca. 1850 tot en met de naoorlogse periode. Een divers publiek sloot aan. Niet alleen eigenaren en ambtenaren van diverse gemeenten namen deel, maar ook (restauratie)architecten en collega’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie en van het interieurproject in Friesland. Het smaakte naar meer! De digitale lezingen worden daarom in 2021 voortgezet met een reeks over materialen en afwerkingen in het interieur, boerderij-interieurs, kerkinterieurs en de verschillende vertrekken in huis.

Corona &

Gelders Genootschap